MM LOGO MAIN PNG.png

VEDLIKEHOLD FOR FREMTIDEN

10/03

TJENESTER

OG MULIGHETER

Vi kommer gjerne på en uforpliktende befaring lokalt for å kunne gi en riktig vurdering av prosjektet og hva som eventuelt må gjøres.

På denne måten kan vi sammen bli enige om den beste behandlingen for ditt prosjekt og legge en plan for videre oppfølging og eventuelt vedlikeholdsarbeid.

 

Vi tilbyr de beste og mest innovative løsningene for behandling av båt og motor!

UFORPLIKTENDE

BEFARING DER DU ER

polishHJEM02.jpg

KUNDEREISEN

GJENNOM SAMARBEID

1

2

3

UFORPLIKTENDE

BEFARING DER DU ER

PRIS OG LØSNING

PÅ DITT PROSJEKT

GJENNOMFØRING

AV AVTALT ARBEID